• Pierwsza polska farma wiatrowa na Ukrainie

  Rozwijamy branżę odnawialnych źródeł energii i wspieramy ochronę środowiska
  DOŁĄCZ DO PROJEKTU      
 • Turbiny nawiększych światowych producentów: GE oraz Vestas

  Turbiny nawiększych światowych producentów: GE oraz Vestas

 • Moc farmy wiatrowej: 4,5 MW zielonej energii

  Moc farmy wiatrowej: 4,5 MW zielonej energii

 • Lokalizacja inwestycji: Dobrosin / powiat lwowski

  Lokalizacja inwestycji: Dobrosin / powiat lwowski

Członkostwo w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza dba o prawidłową realizację współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Nasze członkostwo w strukturach Izby umożliwia nam podniesienie poziomu bezpieczeństwa realizowanych projektów inwestycji w elektrownie wiatrowe, poprzez dostęp do aktualnych informacji o regulacjach, a także możliwość uczestniczenia w tworzeniu prawa. Jest to również wspólna praca nad strategią współpracy międzynarodowej Polska-Ukraina z wsparciem służb celnych, granicznych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Rynek ukraiński dla polskich inwestorów

Zapisy ustawy o działalności inwestycyjnej, ustawy o trybie inwestycji zagranicznych, umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, a także traktat Europejskiej Karty Energetycznej stanowią o zabezpieczeniach prawnych na jakie mogą liczyć inwestorzy zagraniczni na rynku ukraińskim.

 • Równe traktowanie inwestorów w odniesieniu do przepisów prawa
 • Możliwość złożenia wniosku o zastosowanie gwarancji w przypadku zmiany prawa
 • Inwestowanie na rynku ukraińskim nie podlega nacjonalizacji
 • Zabezpieczenie inwestycji w energetykę wiatrową w postaci umów międzynarodowych

Odnawialne źródła energii w walce o poprawę jakości życia na świecie

Udział elektrowni wiatrowych w miksie energetycznym i zastąpienie elektrowni węglowych poprzez OZE zapobiega emisji zanieczyszczeń do atmosfery

ton dwutlenku węgla
ton dwutlenku siarki
ton dwutlenku azotu
ton pyłów

nie dostanie się do powietrza dzięki farmie wiatrowej ENEVI

Zdaniem ekspertów

"Inwestycje w elektrownie wiatrowe to alternatywna opcja pomnażania kapitału poprzez nabycie udziałów w spółce celowej. Stworzona z myślą o wszystkich pasjonatach ekologicznych źródeł energii, zainteresowanych realnym wsparciem ochrony środowiska i działaniami na rzecz poprawy jakości życia kolejnych pokoleń, z możliwością wygenerowania ekozysku."

Marcin Orkisz
Prezes Zarządu ENEVI S.A.

"Ukraina to aktualnie jedno z najlepszych możliwych miejsc dla rozwoju zagranicznej branży odnawialnych źródeł energii. Rynek ukraiński oferuje w tej chwili najwyższe w Europie taryfy gwarantowane, a także daje możliwość prawnego zabezpieczenia inwestycji. W naszej opinii jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja z perspektywicznym potencjałem wzrostu."

Maciej Korecki
Członek Rady Nadzorczej ENEVI S.A.
Farma wiatrowa na Ukrainie

Inwestycja w modelu crowdfundingowym

Udział inwestora w spółce celowej – minimalna liczba udziałów 10
Prognozowana roczna dywidenda (%) 16.61
Cena za udział (PLN) 5500
Liczba udziałów w spółce celowej 3000
Schemat inwestycji

Czytaj też

Dlaczego ekologiczne inwestycje stają się koniecznością w dzisiejszych czasach?

W dzisiejszych czasach jesteśmy wręcz uzależnieni od energii elektrycznej. Rozwój technologii ułatwił nasze codzienne życie, ale też bardzo obciążył środowisko. Chcąc zahamować ocieplenie klimatu i degradację natury, musimy działać bardziej…

Plany i możliwości energetyczne inwestycji OZE na Ukrainie

W dniach 4-5 lutego 2020 roku odbyła się konferencja Forum Ukraina-Europa. W jednym z paneli dyskusyjnych wziął udział nasz przedstawiciel – Marcin Orkisz. Podczas trzynastej edycji skupiano się głównie na…

ENEVI S.A. członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Marcin Orkisz, Prezes Zarządu ENEVI S.A., w dniu 06.02.2020 uroczyście odebrał certyfikat członkostwa w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej od samego Prezesa PUIG - Pana Jacka Piechotę. W ten sposób spółka potwierdziła…