Enevi – Grupa PF

ENEVI S.A. członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Marcin Orkisz, Prezes Zarządu ENEVI S.A., w dniu 06.02.2020 uroczyście odebrał certyfikat członkostwa w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej od samego Prezesa PUIG – Pana Jacka Piechotę. W ten sposób spółka potwierdziła swoje przystąpienie do Izby, przyjmując – zgodnie z treścią Certyfikatu – wszystkie prawa i obowiązki wynikające z członkostwa.

Wywiad z Marcinem Orkiszem w Magazynie CEO

W wyniku dotychczasowych działań polskiego rządu, w dużym stopniu uniemożliwiającym realizację nowych projektów elektrowni wiatrowych, Polacy poszukują lokalizacji dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Na ten temat, a także o przepisach powodujących, że Ukraina wychodzi na prowadzenie w zakresie odpowiedniego podejścia rządu do inwestycji w elektrownie wiatrowe, przeczytacie w artykule Magazynu CEO – Ukraina nowym rajem dla energii wiatrowej

W Grupie PF startuje projekt pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Ukrainie!

W efekcie poszukiwań nowych rynków rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w ramach Grupy PF otwiera się nowy projekt inwestycyjny na Ukrainie!

Projekt o nazwie ENEVI ma na celu realizację pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Ukrainie przy wsparciu polskich Inwestorów, którzy są pasjonatami rynku OZE i poszukują atrakcyjnych alternatyw inwestycyjnych prognozujących generowanie optymalnych stóp zwrotu w sprzyjających warunkach rynkowych. O wyborze Ukrainy na kolejną lokalizację powiększającą park wiatrowy Grupy PF zdecydowały m.in. najwyższe w Europie taryfy gwarantowane, miejsce przy granicy z Polską oraz możliwość prawnego zabezpieczenia inwestycji.

Model biznesowy, parametry, a także schemat realizacji inwestycji zostały skalkulowane tak, aby projekt ENEVI mógł stać się najbardziej rentowną propozycją z dostępnych obecnie na rynku inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Do sukcesu inwestycji dodatkowo może przyczynić się opublikowana w grudniu 2016 roku Strategia Energetyczna Ukrainy, która zakłada wzrost udziału OZE w miksie energetycznym tego kraju do 11% w 2025r. oraz do 21,9% w roku 2035. Rząd w Kijowie jest zdeterminowany w dążeniu do osiągnięcia określonego w Strategii celu, dlatego będzie wspierał Inwestorów szeregiem ułatwień w procesach administracyjnych, korzystnymi zapisami w prawie energetycznym Ukrainy oraz gwarantowanymi taryfami na sprzedaż energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach inwestycji zastosowane zostaną turbiny największych światowych producentów – GE 77sl o mocy 1,5MW oraz Vestas V90 o mocy 3MW. Farma wiatrowa zlokalizowana będzie dokładnie w miejscowości Dobrosin, w obwodzie lwowskim, a docelowa moc nominalna farmy wyniesie 14MW.

Bezpieczeństwo inwestycji podnosi fakt, iż interesy polskich Inwestorów w projektach realizowanych na Ukrainie chronione są przez obowiązujące tam przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe. Zaliczają się do nich: ustawa o działalności inwestycyjnej, ustawa o trybie inwestycji zagranicznych, a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

Inwestycje w elektrownie wiatrowe na Ukrainie staną się atrakcyjnym aktywem dla świadomych Inwestorów indywidualnych, a do ich decyzji o przystąpieniu do projektu przyczynia się głównie czynnik ekologiczny, czyli możliwość udziału w wyjątkowym biznesie mającym wpływ na poprawę jakości powietrza na świecie.

Ochrona środowiska, która jest tak ważna w dzisiejszych czasach, zdecydowanie podnosi rangę przedsięwzięcia i można powiedzieć, że ENEVI stanowi alternatywną formę inwestowania w opcji ekologicznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami poprzez zakładkę KONTAKT