Projekt pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Ukrainie nabiera tempa!

Farma wiatrowa ENEVI zlokalizowana będzie w miejscowości Dobrosin w obwodzie lwowskim, a jej docelowa moc nominalna wyniesie 14MW. Odpowiada ona wartości umożliwiającej zasilenie 14 583 gospodarstw domowych rocznie.

 

Głównym założeniem projektu ENEVI jest walka o czyste powietrze poprzez wspieranie powstawania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia ich udziału w miksie energetycznym. Inwestycje w elektrownie wiatrowe są propozycją dla inwestorów, którym zależy na wysokim czynniku ekologicznym przedsięwzięć, w których biorą udział. ENEVI daje możliwość dołączenia do wyjątkowego biznesu mającego wpływ na stan środowiska naturalnego i otoczenia, w którym żyjemy.

Każda uruchomiona elektrownia wiatrowa, przyczyniająca się do rezygnacji z elektrowni węglowych, zapobiega emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W projekcie pozostało

730

udziałów.

Ty też możesz wziąć udział w ekobiznesie!

Jak wygląda proces inwestycyjny w projekcie farmy wiatrowej ENEVI?

  • Otrzymujesz wszystkie niezbędne dokumenty, z którymi zapoznasz się przed dołączeniem do projektu
  • Nabywasz udziały stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej zarządzanej przez ekspertów, którzy odpowiadają za prawidłową realizację projektu, a także kwestie administracyjne
  • Uzyskujesz dostęp do Biura Obsługi Inwestora
  • Możesz uczestniczyć w spotkaniach Wspólników
  • Masz wpływ na wszystkie kluczowe decyzje dotyczące działań spółki
  • Możesz korzystać z wygodnej aplikacji na telefon, gdzie otrzymujesz wszystkie bieżące informacje dotyczące postępów w projekcie
  • Po wygenerowaniu w projekcie zysku otrzymujesz wypłatę zgodnie z harmonogramem określonym w umowie

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

KONTAKT